googlea9e8774a0ac79cc5.html

Ondernemen is tijdig anticiperen op veranderingen!

Vanuit De Eigen Zaak willen wij een bijdrage leveren aan een gezond ondernemersklimaat. Duurzaam ondernemen, tegengaan van verspilling, hergebruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt verfrissende nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. Deze aspecten willen we dan ook integreren in je visie, missie en bedrijfsdoelstellingen en daarmee je verdienmodel positief beïnvloeden.

Een aantal duurzaamheidssubsidies, regelingen en praktische toepassingen voor je bedrijf:

 

1) Fiscale regelingen voor duurzamere bedrijfsinvesteringen:
2) Praktische toepassingen t.a.v duurzaamheid in de dagelijkse praktijk:
 • Digitalisering in de bedrijfsprocessen voor een betere efficiency
 • Gesprekken/vergaderingen online i.p.v. op locatie
 • Circulair gebruik van grondstoffen voor producten met behoud van winstgevendheid
 • Beperking gebruik van plastic en milieuvriendelijke/duurzamere grondstoffen/producten
 • True pricing zie het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4KRvd6oYB7I
3. Aanpassen van beleid en bedrijfsdoelstellingen:
 • In de missie, visie en strategie duidelijk herkenbare doelstellingen formuleren m.b.t. duurzaamheid en hier uitvoering aan geven
 • Bedrijfsprocessen verbeteren, meer gebruik maken van digitalisering en hergebruik van materialen. Aankoop van duurzamere producten en/of grondstoffen
 • Financiële diensten afnemen bij duurzame banken en/of organisaties. Zie https://top10-lijstjes.nl/duurzame-banken-nederland/ voor een top 10 van banken die het meest duurzaam zijn
 • Geld lenen bij banken en/of organisaties, zie https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/
 • In de missie, visie en strategie duidelijk herkenbare doelstellingen formuleren m.b.t. duurzaamheid en hier uitvoering aan geven
 • Bereken gratis de CO2 voetafdruk uitstoot van je organisatie binnen het MKB. Ontdek hiermee eenvoudig waar en hoeveel je uitstoot van broeikasgassen is, maak besparingen op je energieverbruik en CO2-uitstoot inzichtelijk. Deze berekening kan je jaarlijks doen en dan zie je ook het resultaat van de genomen bespaarmaatregelen. Zie: https://www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator
 • Up-to-date blijven en de ontwikkelingen op dit vlak blijven volgen
Bel naar 06-20142616 of mail: info@de-eigen-zaak.nl voor info!

Een mooi voorbeeld van de toepassing van duurzaamheid met de start van deze supermarkt https://www.youtube.com/watch?v=4CP-Xzmlu-Y

Tip; Stichting Doen helpt duurzaam ondernemen:  www.doen.nl en https://www.youtube.com/watch?v=xihGtURB1ig

En natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden te vinden van subsidies die verleend worden met het oog op duurzaamheid!

Geef je reactie op dit blog; op welke wijze ben jij al bezig met duurzaam ondernemen?