googlea9e8774a0ac79cc5.html

Groeifasen onderneming

Fase 1: de pioniersfase. Dit is de startfase van het bedrijf.

De ondernemer zet het bedrijf in de markt en voert het werk vaak alleen uit, met een klein aantal personeelsleden of met andere ZZP’ers. Er is veel enthousiasme en energie om het nieuwe bedrijf bestaansrecht te geven en in de markt te zetten. Het doel waarnaar wordt gestreefd is om het bedrijf rendabel te maken en marktvalidatie te krijgen om zodoende continuïteit te waarborgen. Een goede positionering van het bedrijf en ondersteuning vanuit een netwerk zijn hierbij belangrijke aspecten.

Fase 2: de organisatiefase. Ook wel rollercoasterfase genoemd.

Als er meerdere personeelsleden komen worden de lijnen binnen het bedrijf langer en moeten er managementprocessen worden ontwikkeld.  De ondernemer heeft verschillende petten, rollen en aandachtsgebieden en wordt nu meer manager. Marketing, ICT, social media, sales, administratie e.d. zijn vaak nevenfuncties van de ondernemer of een deeltaak van een medewerker. Aandachtspunten zijn het schaalbaar maken van de organisatie en het structureren, met als gevolg dat men effectiever gaat werken zonder flexibiliteit te verliezen.

Fase 3: de managementfase. Ook wel puberfase genoemd.

Doordat er steeds meer budget komt, kunnen er in deze fase professionals worden ingehuurd voor de diverse deelgebieden binnen het bedrijf. Denk hierbij aan social media, reclame, website bijhouden, administratie, sales etc. Deze nieuwe stap kost veel tijd van de ondernemer, aandachtspunten zijn hierbij dat groeien geld kost, tijd en afstemming noodzakelijk is om nieuwe mensen in te werken en hoe om te gaan met de groeiende complexiteit binnen het grotere bedrijf. Ook kunnen medewerkers van het eerste uur wat ontevreden worden, de bedrijfscultuur verandert en staat soms onder druk. Een oplossing kan zijn het aannemen van een 2e man of vrouw, naast de ondernemer of een eerste versie van een managementteam.

Fase 4: de delegeerfase. Ook wel scale-up fase genoemd.

Vanaf deze fase heeft de ondernemer vaak een functionerend managementteam (MT). Hij krijgt daardoor meer tijd om zich te focussen op belangrijke zaken. De ondernemer moet effectief leiding gaan geven, dit betekent dat het MT en het hele bedrijf zich op het hoofddoel blijft richten. De ondernemer moet effectief leiding gaan geven, dit betekent dat het MT en het hele bedrijf zich op het hoofddoel blijft richten. De kunst is wel om dit hoofddoel binnen alle lagen van de onderneming duidelijk te communiceren zodat de medewerkers zich hieraan ook kunnen committeren. Vaak is dit wel een enorm aandachtspunt. Plannen vanuit het MT moeten concreet verbonden worden met de werkvloer. Een begeleidingstraject dat dit faciliteert, is vaak zeer effectief. Het is goed dat in deze fase de ondernemer meer naar ‘buiten’ gaat.

Fase 5: de standaardisatiefase. Ook wel de flow-fase genoemd.

Dit is de optimale fase voor groei. Vanuit de verschillende managementleden moet meer gecoördineerd en afgestemd worden. De managers moeten zich meer tot leiders ontwikkelen en moeten voorkomen dat er teveel bureaucratie ontstaat. Het doel is om in flow te blijven.