googlea9e8774a0ac79cc5.html
Deze maatregel is nog niet definitief en moet nog goed worden gekeurd door de Eerste Kamer (stemming is voorzien op 18 december 2018).

Ondernemen is vooruitzien. Als de maatregel doorgaat betekent dit dat ondernemers aanpassingen en veranderingen zullen moeten doen m.b.t. het uitbrengen van offerten, facturen, aanpassingen op websites/webshop, boekhoudsystemen, etc.. Doe dit dus tijdig!

Welk btw-tarief geldt: 6% of 9%? Afhankelijk van de datum van levering van de goederen of het verrichten van de diensten.

  • Datum van prestatie is in 2018: dan is 6% van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 wordt opgemaakt
  • Datum van prestatie in 2019: dan is 9% van toepassing, ook als er in 2018 alvast een bedrag vooruit wordt gefactureerd
  • Datum van prestatie in 2019, factuurdatum en vooruitbetaling in 2018: hier is een coulancering van toepassing: als je in 2018 vooruit factureert voor prestaties in 2019 en de factuur wordt ook nog in 2018 betaald, dan hoeft u maar 6% btw af te dragen en niet achteraf nog extra btw te berekenen).

Aanpassen boekhoudsysteem

Als je btw-plichtig bent, is het verstandig vóór 1 januari 2019 je boekhoudsysteem aan te passen of in ieder geval voor een herinnering te zorgen, zodat voor prestaties die onder het lage btw-tarief vallen na 1 januari 2019 9% btw wordt afgedragen in plaats van 6%. Na 1 januari 2019 kan dan nog wel btw verschuldigd zijn volgens het oude 6% btw-tarief bij facturen verstuurd in januari 2019, voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet kan apart worden aangegeven in de btw-aangifte.

Anticiperen

Tot en met 31 december 2018 blijft het btw-tarief 6%. Wanneer de btw kostprijsverhogend werkt, omdat je de in rekening gebrachte btw niet als voorbelasting kunt aftrekken (bij btw vrijgestelde ondernemers), kun je anticiperen op de voorgenomen verhoging door het moment van een aankoop die je nog wil doen, bewust naar voren te halen. Doe dit natuurlijk wel binnen de eerdergenoemde wettelijke kaders.

Onder welk % vallen je diensten en prestaties?

Lees en bepaal dit op : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/diensten_met_6_btw

Lees meer over de btw wijziging:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/verhoging-lage-btw-tarief

Heb je nog vragen? Mail naar info@de-eigen-zaak.nl en wij nemen contact met je op!